تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

افراطی

نتانیاهو و یک احتمال پشت صحنه جنگ غزه

جنگ اخیر غزه تمامی معادلات رژیم صهیونیستی  در منطقه در روند عادی سازی روابط با دنیای عرب را بر هم زد، این جنگ می تواند پیام ها و دستاوردهای هایی دیگر از زوایای مختلف داشته باشد. مجید بهمنی تحلیل می کند...