تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

انقلاب

کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه-3

در دو قسمت قبل خواندید قبل از انقلاب مادری به دلیل اینکه دختر 13 ساله اش توسط پسر تیمسار مورد اذیت و ازار قرار گرفته برای تظلم خواهی به کلانتری مراجعه می کند و رئیس کلانتری نیز پدر متهم را که تیمسار ارتش است را زیر بار مشت و لگد قرار می دهد…

برای کاهش بحران چه باید کرد؟

چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران سپری شده و‌ دهه پنجم را می گذراند. جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۴۰۱ با بحران های خاص پیچیده و بعضا طراحی شده اجتماعی- فرهنگی – اقتصادی – سیاسی و …. مواجه گردیده است. این بحران ها چیست و خاستگاه آن…