تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

زمین

برداشت من از آیات قرآن – قسمت دوم

واژه مخلوقات منحصر به کره زمین نشده است. بلکه بشر بر تمامی مخلوقات خداوند در هستی برتری دارد و خلیفه خود خداوند است. إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً یعنی بعد از خداوند بشر قرار می گیرد نه ملائکه.

اندر حکایت عکس های تلسکوپ جمیز وب (طنز)

این عکس هایی که گفته می شود از طرف تکسوپ فضایی جمیز وب به زمین ارسال شده و ناسا دست و دل بازی کرده و انان را منتشر کرده است یا: صحت دارد یا صحت ندارد. اگر صحت ندارد که هیچ. مثل همیشه؛ کلاه سرمان گذاشته اند، فقط نگاه کنیم بگوئیم:«اوه پس…