تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

عامل

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-4

معنای لغوي حفاظت در زبان فارسي در فرهنگ دكتر محمد معين و دكتر مهشيد مشيري به معني نگاه داشتن، نگهداري، مراقبت پاسباني، مواظبت، از بر كردن، حراست و... آمده است. ‏در عمل مي‏‏‏‏توان گفت حفاظت اقدامي ‏تدافعي‏، تهاجمي، بازدارنده و…

درس هایی از پدافند غیر عامل و عامل -3

هر نظامي براي ادامه حيات و استقلال خود، نيازمند به پدافند از موجوديت، اسرار و تعلقات خود مي‏‏‏‏باشد که در اینجا با عنوان  حفاظت یاد می گردد و روشن است نظامي كه راه‌برد حفاظت از خود را به نحو احسن داشته باشد، به مراتب از نظامي كه اين راه‌برد…

گزارش مدیران عامل

در این مطالعه که با الهام از  گزارش های مشابه بین المللی، طراحی مدلی جامع و بهره گیری از نظرات ارزشمند اندیشمندان تهیه شده است، به جمع آوری و تحلیل نگاه مدیران عامل ایران پرداخته ایم. در گزارش های تحلیلی به این گروه هدف در مقام گروهی خبره و…