تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

قانون

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-12

اصل اول از اصول اساسي حفاظت تأسیسات اصل «قانون‌مندبودن است» لازمه كار در يك سازمان حفاظتي وجود و دانستن اختيارات قانوني و قوانين جاري و آيين كيفري در حوزه ماموريت‏ هاي محوله است و عدم آگاهي و رعايت موازين قانوني در اين كار مي‏تواند عواقب…

الزامات مقابله با فساد

مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون نیاز به الزاماتی اساسی دارد که بدون آن تلاش در ارتباط با مقابله با فساد به نتیجه نخواهد رسید. دکتر ابراهیم اخلاصی برخی از این الزامات را برمی شمارد.

جایگاه نظرات علمای علم حقوق در مکانیسم صدور حکم قضایی

در همین راستا شرایط، عناصر و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است این ماده اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحویی که موجب ناامنی در محیط…

قانونی شدن بی غیرتی در فرانسه

اخیراً قانونی در فرانسه وضع شد که برخی رسانه های داخلی آن را قانون ازدواج با محارم نامیدند، و در مقابل گروهی با تاکید بر بخشی از جزئیات قانون، آن را قانون مترقی و در دفاع از حقوق کودکان دانستند!