تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

مفهوم و اصول حفاظت تأسیسات

0

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

مفهوم و اصول

حفاظت تأسیسات

فصل دوم

مفهوم‌ شناسي تأسیسات و اماكن

 

سازمان ‏ها و تشكيلات اداري، نظامي، اطلاعاتي و… براي انجام وظايف و تداوم كار كردها، فعاليت ‏ها و نگهداري اسناد، تجهيزات و امكانات خود به فضاهاي خاصي نياز دارند كه بر اساس اين نيازمندي ‏ها در محدوده معيني اقدام به احداث ساختمان و ابنيه مي‏كنند كه اصطلاحاً به اين اماكن تأسیسات، يا سايت گفته مي‏شود.

شناخت دقيق انواع تأسیسات و اماكن و ميزان حساسيت حريف نسبت به آن و هم‏چنين تاثير متقابل امنيت يك تأسیسات بر امنيت ملي نقش به سزايي در برآورد تهديدات و تامين اقدامات حفاظتي خواهد داشت.

حفاظت تأسیسات

حفاظت فيزيكي عبارت است از سلسله اقداماتي كه با استفاده از تجهيزات لازم اهداف داراي طبقه ‌بندي را اعم از اطلاعات، اسناد، تأسیسات، اشخاص و… را از دسترسي افراد غيرمجاز با هر نيتي محفوظ نموده و به مقابله با تهديدات طبيعي مي ‏پردازد و حفاظت تأسیسات هم به منزله جزئي از كل حفاظت فيزيكي به سلسله اقداماتي اطلاق مي ‏شود كه اهداف آن اماكن و تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده است به ‌منظور حفاظت از اهداف طبقه ‏بندي ‏‏شده خود در مقابل تهديدات سلسله اقداماتي را به وسيله تجهيزات و امكانات انجام مي‏ دهند. ‏لذا تلاش جهت محروم ‌كردن حريف از دسترسي به تأسیسات طبقه ‌بندي شده و مقابله با آسيب ‏هاي وارده از سوي تهديدات طبيعي یا همان پدافند غیر عامل ما را به حوزه‌اي وارد مي ‌سازد كه از آن با عنوان حفاظت تأسیسات ياد مي ‏‏شود.

اهميت حفاظت تأسیسات و اماكن

اماكن و تأسیسات به خودي خود و بدون وجود اهداف حفاظتي در درون آن ارزش حفاظتي محدودي دارند و بيش ‏تر وجود ساير اهداف در اماكن باعث ارزش ‌مندي آن مي‏گردد به ‏طوري‏كه نفوذ و رخنه و دسترسي حريف به آن‌ ها مي ‏‏تواند لطمات جبران ‌ناپذيري به امنيت و منافع ملي وارد سازد. بنابر اين حفاظت تأسیسات در يك كلام يعني حفاظت از ظرف و مظروف و هر آن‏ چه در آن ‌ها توليد، نگهداري و به مشتريانش توزيع مي‏گردد، مي ‏باشد. ‏بر اين اساس اماكن و تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده از اهداف مهم حفاظت مي ‏باشند و تنها هدفي مي ‏باشد كه مي ‏تواند ديگر هدف ‏هاي حفاظتي را در خود جاي دهد و اگر مورد تهاجم قرار گيرد ممكن است ديگر هدف‏ هاي حفاظتي درون آن هم دچار لطمه شوند. حتي دشمن هم در بعضي موارد براي دسترسي به اهداف حفاظتي و عملي ‌نمودن اهداف خود مجبور است ابتدا به اماكن و تأسیسات تعرض كند و از‏ حريم‏ هاي حفاظتي آن عبور كنند. ‏به ‏طور مثال فرض كنيد حريف قصد داشته باشد اطلاعات يا اشياي طبقه ‏بندي ‏‏شده مورد نياز خود را سرقت كند يا به آن دسترسي پيدا كنند چون اين اسناد در تأسیسات و اماكن حفاظت شده نگهداري مي‏ شود عناصر حريف ناچارند براي دست يافتن به هدف ابتدا به اين تأسیسات تعرض نمايند كه در نتيجه اين تأسیسات به ‏عنوان يك هدف حفاظتي مورد آسيب امنيتي واقع مي ‏شود و سپس در مرحله بعدي اسناد در دسترس حريف قرار مي‏گيرد. ‏بنابر اين زماني يك مكان و تأسیسات احداثي به عنوان هدف حفاظتي مطرح مي ‏شود كه يك هدف حفاظتي ديگر مانند اسناد، تجهيزات، اشخاص و… در آن قرار بگيرند؛ به عبارت ديگر اماكن به‏ صورت مستقل داراي طبقه حفاظتي و هدف حفاظتي نمي ‏‏باشند و وجود اهداف ديگر حفاظتي است كه موجب اهميت آن مي‏گردد ولي ساير اهداف حفاظتي به ‏صورت بالقوه و مستقل هدف حفاظتي مي ‏باشند.

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل-11

اهداف حفاظت تأسیسات

1-بالا بردن قابليت بقا تأسیسات و اماكن طبقه ‏بندي ‏‏شده و استمرار فعاليت ‏هاي عملياتي، اطلاعاتي و خدماتي درون آن در شرايط وقوع تهديد‏، بحران، جنگ و حتي صلح.

2-كاهش قابليت و توانايي سامانه نفوذ، شناسايي و هدف ‌يابي و دقت هدف‌گيري تسليحات آفندي و هرگونه تجهيزات الكترونيكي و صوتي و تصويري و… حريف يا دشمن در تأسیسات هدف حفاظت؛

3-تقليل آسيب‏پذيري و كاهش خسارات به تأسیسات در برابر تهديدات و عمليات حريف؛

4-سلب آزادي و ابتكار عمل از حريف و ايجاد خلل در هر يك از مراحل اعمال تهديد از سوي حريف مي ‌باشد تا در صورت انجام تهاجم، دشمن را در دست ‏يابي به اهدافش با مشكل جدي روبه‏رو کند.

تعريف حفاظت تأسیسات

حال با توجه به تشريح مفاهيم فوق در مورد حفاظت از اماكن و تأسیسات تعريف حفاظت از اماكن عبارت است از:

«سلسله اقداماتي كه اماكن و تأسیسات طبقه ‏بندي ‏‏شده را در برابر تهديدات تامين نموده و منجر به افزايش اطمينان گردد.» ‏

 

در درس های آینده به اصول اساسی حفاظت تاسیسات در پدافند غیر عامل  خواهیم پرداخت.

 

مهران ایزدی

درس قبل                                                                                درس بعد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.