تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

خدا

برداشت من از آیات قرآن – قسمت دوم

واژه مخلوقات منحصر به کره زمین نشده است. بلکه بشر بر تمامی مخلوقات خداوند در هستی برتری دارد و خلیفه خود خداوند است. إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةً یعنی بعد از خداوند بشر قرار می گیرد نه ملائکه.

از عقوبتش، ترسان

از عقوبتش، ترسان...!🌜 🖊حکایت بیست و نهم از باب اول گلستان سعدی...؛ درباره ترس از خدا...!🖊 📚یکی از وزرا...، پیشِ ذوالنّون مصری رفت و همّت خواست که...؛ روز و شب به خدمتِ سلطان مشغولم و به خیرش، امیدوار و از عقوبتش، ترسان...!…