تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

غیر عامل

درس هایی از پدافند غیر عامل و پدافند عامل 24

قبلاً در بحث گونه‌شناسي حريف از تروريست ‏ها به‏ عنوان يكي از شش گونه بازيگران اصلي و تهاجمي ‏حفاظت نامبرده شده و توضيحاتي داده شده است. لكن در اين بخش به‌دليل اهميت موضوع در مورد تروريست و اقدامات تروريستي راه‌بردهاي ضدتروريستي تبيين…

درس هایی از پدافند غیر عامل و عامل -3

هر نظامي براي ادامه حيات و استقلال خود، نيازمند به پدافند از موجوديت، اسرار و تعلقات خود مي‏‏‏‏باشد که در اینجا با عنوان  حفاظت یاد می گردد و روشن است نظامي كه راه‌برد حفاظت از خود را به نحو احسن داشته باشد، به مراتب از نظامي كه اين راه‌برد…

درس هایی از پدافند غیر عامل -1

خداوند متعال و حکیم هوش‌مند‏ترين و خودكارترين سيستم‏ها‏‏ي حفاظتي را هم‏زمان‏‏ با خلقت موجودات زنده ابداع و در نهاد موجودات طراحي نموده است و هم اوست كه در قرآن كريم فرموده است بر هر نفسي نگهبان و محافظي است«إِن كلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا…