تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرور برچسب

نفوذ

هر کسی احساسات مردم را درجهت ایجاد اختلاف بکارگیرد خیانت کار است

برای  حفظ انقلاب مردم مومن و متدین و انقلابی ایران هزاران شهید  و جانباز  و ایثارگر و ده ها هزار اسیر در دفاع مقدس  تقدیم نموده است . لذا اکنون نباید دشمن با حربه اختلافات در هر سطحی باشد به این انقلاب مردمی ضربه بزند

انجمن حجتیه در شکل جدید

انجمن حجتیه در شکل جدید..(حجتیه اقتصادی، حجتیه سیاسی، حجتیه امنیتی، حجتیه اشتغال، حجتیه اداری، حجتیه اعتقادی، حجتیه مردمی، حجتیه علمی، حجتیه دینی و فتوایی و ...،) حضور می یابد.