تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران و چالش های پیش روی

0

حمله اسراییل به کنسولگری ایران و چالشهای پیش روی

🔴مقدمه

حمله اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق نشان داد که درگیری های ایران و اسراییل تقریبا از حالت بالقوه و حتی بالفعل نیابتی، رسما وارد مرحله خطرناک، رو در رو شده و اسراییل با علم بر عواقب احتمالی آن، دست به چنین کنشی زده است.. در این یادداست کوتاه، به برخی از انگیزه های احتمالی تلاویو در انتخاب این کنش پرداخته خواهد شد و نیز چالشهای احتمالی ایران در گزینه های در دست، جهت پاسخگویی همتراز را نیز عنوان خواهیم کرد:

🔴 وضعیت اسراییل:

دولت اسراییل در حال حاضر در یک درگیری گسترده و فرسایشی در منطقه مدیترانه با نیروهای نیابتی ایران قرار دارد، و قصد ان دارد که به هر شکل ممکن و غیر انسانی و کشتار جمعی فراوان، اطراف مرزهای خودرا از منطقه خطر بالفعل، پاکسازی کند، اما در این مسیر، با فشار افکار عمومی از یک سوی و فرسایش زمانی مواجه است، و همانطور که بارها عنوان نموده است، تمامی این معضلات پیش روی را از جانب ایران و بقول خودشان(سر مار) میداند،که البته در همه این مدت درگیری به شکل اعجاب انگیزی امریکا و اروپا را بهمراه خود داشته، و خواهد داشت.

به همین منظور، تلاش میکند، تا موضوع را با جنگ مستقیم با ایران فیصله دهد و در این گزینه قطعا آمریکا را نیز همراه خواهد داشت.

🔴 وضعیت ایران:

در این سوی جریان، ایران با علم بر این موضوع، میداند که اسراییل چه میخواهد؟ اما این را هم میداند که هرگز نباید با اسراییل رو در روی مستقیم باشد، و در تمام این مدت سعی کرده است تا نزاع طرفین یا حتی درگیری با آمریکا را در حد متعارف و حتی درگیریهای نیابتی کنترل کند…(دقیقا انچه که اکنون اسراییل نمیخواهد)

🍂جنگ مستقیم و تمام عیار ایران و اسراییل، نیاز به: تاب آوری اقتصادی، لجستیک قوی، همترازی تکنولوژیکی، همراهی منطقه ای، و علل مادی و معنوی بسیار قوی قانع کننده ای برای مردم ایران جهت رویا رویی مستقیم دارد، که در شرایط فعلی ایران میسور نمیباشد. و تحریمهای فرسایشی، بلند مدت، ایران را هم از حیث توانمندیهای ذخایر ارزی و هم اجتماعی متاثر نموده است.

این دسته از چالشهایی که بر شمردم، برای ایران میتواند، موضوع را کاملا پیچیده و مبهم کند، که آیا این ظرفیت وجود دارد که جبهه ای مستقیم با اسراییل باز شود یا خیر؟

🍂حمله متحورانه و غیر پیشبینی اسراییل به بخشی از در حقیقت خاک حقوقی ایران، و گرفتن تلفات انسانی مهم،در واقع ادامه همان  پروژه حمله پهپادی آمریکا دربه شهادت رساندن سردارشهید سلیمانی بوده و در حقیقت، شیفت به مرحله بعد، تست گزینی اراده واکنشی ایران نسبت به تهدیدات ارضی مستقیم احتمالی است!!!!!

🔴 عبور از سد نیروهای نیابتی.

اگر از ابتدای عملیات طوفان الاقصی واز حیث امار و ارقام تلفات در ارتش اسراییل به موضوع بنگربم، شاید این جنگ یکی از پر تلفات ترین جنگهای تاریخ اسراییل بوده است، اما آنچه که مهم است،اسراییل میکوشد با حمله به کنسولگری ایران، هر دو جبهه جنگ، یعنی، حد نهایت واکنش نیروهای نیابتی ایران و از سوی دیگر، رأسٱ ایران را بطور مستقیم بیازماید.

۱-اسراییل خوب میداند، زهرآگین ترین گزینه واکنشی نیروهای نیابتی ایران، از سوی حزب الله لبنان است، که آنهم با گشوده شدن جبهه مستقیم جنگ علیه اسراییل از سوی حزب الله لبنان ممکن خواهد شد، که در حال حاضر باز کردن چنین جنگی از روی زمین و هجوم به خاک اسراییل، برای حزب الله ممکن نیست، چراکه میتواند بیروت را در مواجهه بمباران هوایی سنگین قرار داده و کشور لبنان چنین امادگی برای باز کردن جبهه مستقیم با اسراییل را ندارد.

و بنوعی حزب الله لبنان نیز در مدار امنیت ملی کشور خود مجبور به کنش محدود علیه اسراییل است.

۲-جبهه عراق هم تا حدودی مشابه وضعیت  لبنان را داشته با این پیوست که موانع جغرافیایی اجازه نمیدهد تا جبهه ی مستقیم احتمالی علیه خاک اسراییل گشوده شود.

۳- در جبهه دمشق و سوریه،اسراییل تهدیدات، مستقیم نظامی و نیابتی احساس نمیکند، زیرا در حال حاضر، بشار اسد پس از خستگی و عبور از یک جنگ داخلی فرسایشی هفت ساله، توان درگیری مستقیم با اسراییل را نداشته، ضمن اینکه هنوز نتوانسته بخشهای بزرگی از خاک خودرا از لوث نیروهای خود سر که دستور از خارج میگیرند را آزاد کند. لذا باز شدن جبهه جنگ زمینی علیه اسراییل از این سوی نیز منتفیست.

۴-میماند طرف اصلی اسراییل، یعنی ایران،که در واقع در آزمون تاریخی قرار گرفته است.

حمله مستقیم به کنسولگری ایران، در عرف دیپلماتیک، یعنی آغاز جنگ مستقیم، که پیامد طبیعی آن برخورد واکنشی همتراز علیه کشور متخاصم است.

در حقیقت تلاویو کوشیده است با چراغ سبز قدرتهای منطقه، و فرامنطقه ای، ایران را در انتخاب، تک گزینه ای (جواب همترازEquivalent response) قرار دهد،که در صورت عدم این انتخاب،اسراییل خواهد توانست به نوعی کارآمدی ارتش نیابتی ایران را تمام شده بنمایاند و  هم افکار عمومی داخلی ایران را که پس از شهادت سردار سلیمانی و هشتگ های انتقام سخت، وجهه ای مطالبه گرانه گرفته و بیانات اغلب غیر کارشناسی مسئولین متعدد کشور (از پایینترین سطح مدیریتی گرفته تا بالا) در وعده انتقام،را در مرحله تصمیم سخت قرار دهد.

🔴نتیجه گیری:

بگمان نگارنده، ضرورت اینکه ایران بتواند و باید، پاسخ همتراز را به اسراییل تحمیل کند شکی نیست.  زیرا وضعیت تقابلی ایران و اسراییل به نقطه بی بازگشت رسیده است، و ایران نباید اجازه میداد که اسراییل جسارت حمله مستقیم به کنسولگری کشورمان را انجام دهد، به هر تقدیر،ضرورت دارد،ایران پاسخی درخور را به اسراییل تحمیل نماید.اما اگر واقع بین باشیم،یکی از موانع بزرگ ایران در ناکامی این عرصه،ناترازی در سطح تکنولوژی ابزار جنگ با اسراییل است،چرا که اگر جنگ بیاغازد،به قول معروف،خرما پخش نمیکنند و اسراییل این امکان را در اختیار دارد تا تمامیت ارضی مارا با سلاحهای تاکتیکی اتمی به خطر اندازد(توییتهای پشت سرهم اعضای کابینه اسراییل)علی ایحال ایران برای مدیریت سطح منازعه و در این مسیر، چند انتخاب را پیش روی دارد:

🔴گزینه های پیش روی ایران

۱-حمله مستقیم و همتراز به کنسولگری اسراییل در نقطه دلخواه و گرفتن تلفات برابر،که این گزینه،میتواند،زهر آگین ترین،منصفانه ترین وضعیت انتقام برابر و محفوظ ایران باشد،اما سرانجامی نامعلوم برای کشور و منطقه را در پی خواهد داشت.و بسیار بعید و در حد صفر میدانم که ایران چنین اقدامی انجام دهد.

۲-بهره مندی از نیروهای نیابتی، که هرچند نمیتواند پاسخ برابر تلقی شود اما راهیست برای ضربه زدن غیر مستقیم وسیاست ورزانه توام با حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور،به شرطی که، زهر بکارگیری نیروهای نیابتی نزدیک به تلفات تلخ حمله به کنسولگری و تمامیت ارضی کشورمان باشد.

🍂در صورت عدم برخورد مشابه با اسراییل شک ندارم که تلاویو نزاع خود با ایران را حد اقل به تکرار چنین تجاوزاتی و حداکثر حمله مستقیم به اهدافی در خاک ایران گسترش خواهد داد. ضرورت دارد، ایران برای پیشگیری از تکرار چنین اعمالی، ضمن پیگیری این تجاوز از مجاری حقوقی بین الملل،بازنگری هم در سیاستهای منطقه ای و برون مرزی خود داشته باشد،

🍂چراکه برخی پیامدها،اگر یا سیاستهای امنیتی و اطلاعاتی پیشدستاته و کنترل وضعیت صورت نگیرد، ممکن است هم عزت کشور زیر سوال رفته و هم عواقب تلخ جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

🍂در پایان این یادداشت، سخنی هم با مسئولین سطوح مختلف کشور دارم، که:  همواره در چند سال گذشته کوشیدند، با استخدام، جملات و عبارتهای غیر کارشناسی شده وعده های انتقام را در کشور فرهنگ سازی کنند!

🍂کاری بسیار غلط که قبح و اعتبار سیاست ورزی، جنگاوری و انتقام را به تمسخر بگیرند،توصیه موکد میشود که: 🍂تریبون را عرصه جنگاوری ندیده و خودرا در قواره تصمیم گیر نهایی کشور نبینند و کار جنگ،

🍂تصمیمهای سخت و انتقام را بسپارند به صاحب نظران و تصمیم گیران اصلی کشور،

🍂و هر سخنی را در هر زمانی و هر جایی به زبان  نرانند،

🍂و بدانند که با اظهار نظرهای غیر  کارشناسی، غیر مسئولانه و غیر امنیت ملی خود ،آبرو و حیثیت کشور را برده و خواهند  برد.

(کاری که جاسوسان دشمن دنبال ان  هستند)

 

کوروش صفرزاده

۱۴٠۳/۱/۱۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.