تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

🌛سایه پرورده…!🌜

🖊حکیمانه چهل و پنجم از باب هشتم گلستان سعدی...؛ درباره موقع و موقعیت شناسی...!🖊

0

سایه پرورده🌛…!🌜
🖊حکیمانه چهل و پنجم از باب هشتم گلستان سعدی…؛ درباره موقع و موقعیت شناسی…!🖊

📚ضعیفی که با قوی دلاوری کند…، یارِ دشمن است در هلاکِ خویش…!
⚘️سایه پرورده را…، چه طاقتِ آن…؛
⚘️که رَوَد با مبارزان به قتال…!
⚘️سست بازو…، به جهل می‌فکند…؛
⚘️پنجه با مردِ آهنین چنگال…!
🌱🌱🌱
🌱🌱
🌱
🖊رودرروئی ضعیف با قوی…، نه منطقی است و نه عاقلانه…!
🖊البته‌ حیثِ ضعیف بودن در این سخنِ حکیمانه شیخ اجلّ…، که “ضعیف” را با “سایه پرورده” برابر نموده‌، کمی کنایه آمیز و ملامت گونه است…!
🖊این تعبیر…؛ می تواند معادلِ “نازنازی” در ادبياتِ فانتزیِ امروزی باشد که دامنه ی مصداقی قابلِ توجهی هم دارد…!
📚حضرت لسان الغیب نیز تعبیری شبیه به این تعبیر، در طیّ طریقِ عشق دارد…؛
⚘️ناز پروردِ تَنَعُّم…، نَبَرَد راه به دوست…؛
⚘️عاشقی…، شیوه ی رندانِ بلاکش باشد…!
🖊ضعیف و قوی…، دو واژه ی مأنوسی است که هم در معنی دارایِ تعاریف و سطوحِ متفاوتی هستند و هم در رابطه ی فی مابین، معادلاتِ جوراجوری دارند…!
🖊تفاوتِ این دو…؛ گاهی در استطاعتِ جسمانی طرفین است و گاهی در توانِ فکریِ آنان…؛ و گاهی این معادله، بینِ انسانِ ضعیفِ تنومندی با قدرتِ جسمانی بالاست، با اربابی ضعیف الجثه، ولی صاحبِ جاه و مقام و سرمایه…؛ و قس علیهذا…!
🖊در میانِ معادلات مختلفی که بین قوی و ضعیف متصوّر است…؛ دردناک ترینِ آن، معادله ی بین مستکبرین با انسان های توانمندی است که به رغمِ توانائی…، با ترفند و برنامه‌ریزی های عجیب و غریب و با هدف بهره برداریِ بیشتر، به ضعف کشیده شده اند…!
📚🖊مجرّب است که از اجتماعِ صاحبانِ قدرت و پول و جاه و مقام…، طبقه ی مستکبر شکل می گیرد و به طور طبیعی در مقابلِ آن…، طبقه ی مستضعف…؛ و اینان، طبقه ای هستند که به لطایف الحیل ضعیف نگه داشته شده اند تا نه تنها توانِ مقابله با مستکبرین را نداشته باشند…، که حتی فکرِ مقابله با صاحبانِ قدرت و ثروت نیز به مخیله ی آنان خطور نکند…!
📚🖊شاید نمونه ی بارزی از این استضعافِ فکری، که حاصلِ آن باور به ضعف و ناتوانی است را در رفتارِ مردمی که کشورِ آنان توسط صهیونیست هایِ غاصب اشغال شد و…، و بسیاری از مسلمانانی که از کنار این ظلم و جنایت با همین باور عبور کردند…، بتوان نشان داد…!
📚امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که انقلاب اسلامی او با همراهیِ جانانه ی پابرهنگان به پیروزی رسید…، حدود ۶ ماه پس از این پیروزی…، در جریان دیدار هیئتی از مقامات کشور سوریه با ایشان در ۲۴ مرداد ۱۳۵۸ش، برای ترمیم و اصلاح این روحیه ی استضعاف و ظلم پذیری گفت…؛
“برای من، یک مطلب به شکل معمّاست و آن این است که همه ی دوَلِ اسلامیّه و ملتهای اسلام می‌دانند که این درد چیست، می‌دانند که دستهای اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، می‌بینند که با این تفرقه‌ها، ضعف و نابودی نصیب آنها می‌شود، می‌بینند که یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده، که اگر مسلمین مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می‌ریختند او را سیل می‌برد، معذلک در مقابل او زبون هستند.”
📚به قول حافظ شیرازی…؛
⚘️حُسنت…، به اتّفاقِ ملاحت…، جهان گرفت…!
⚘️آری…، به اتّفاق…، جهان می توان گرفت…!

سایه پرورده 
الف-حجت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.