تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

درس هایی از پدافند غیر عامل -2

سلسله درس هایی از پدافند غیر عامل

0

 درس هایی از پدافند غیر عامل -2

پيشينه حفاظت در جوامع انساني

در ميان جانوران‏، تنها انسان است كه قادر نيست مانند آهو سريع بدود‏، مانند گربه تغيير چهره بدهد‏، مانند ديگرجانوران، چنگ بزند‏، نيش بزند ، در پوست خود قايم شود و… اما پروردگار حكيم به انسان مهم‏ترين و كامل‏تري سلاح دفاعي يعني عقل و شعور را اعطا نموده است تا در پرتوی آن با كسب تجربه از شيوه ‏هاي حفاظتي و دفاعي ذكر شده در طبيعت بر همه خطرهاي كه وي را تهديد مي‏كند فايق آيد.. بنابراين انسان به‏ عنوان موجودي ذي‏شعور و اندیشمند از دوران ماقبل تاريخ براي حفظ خود از گزند دشمنانش و حوادث طبيعي به يك سلسله اقدامات سلبي براي دفع تهديد و شر و يك‏سري اقدامات ايجابي براي جلب امنيت و خير كه نتيجه آن حفظ بقا مي‏باشد متوسل شده است.

ولي به نظر مي‏رسد پيدايش فعاليت‏ هاي حفاظتي به صورت سيستماتيك و نظام‌اند در زندگي بشر از زماني شروع مي‏‏شود كه قبائل و جوامع بشري تهديداتي را عليه خود از سوي قوه قهريه طبيعت مانند حمله حيوانات درنده‏، سيل و زلزله و غيره و هم‏چنين حمله و تهاجم قبايل رقيب احساس نمودند و در واقع به‌منظوركسب امنيت و بقاي خود كه نقطه مقابل تهديد و ناامني محسوب مي‏شود به دنبال كشف شيوه‏ هاي مناسب دفاعي و حفاظتي بوده است تنها وسيله دفاع و حفاظت انسان اوليه كه فاقد سلاح بودند‏، پنهان‌شدن در شكاف كوه‏ ها و غارها بود. يا هنگام گرسنگي او بهترين وسيله‏ اش براي شكار كه سلاح طبيعي و ابتدايي او محسوب مي‏شد سنگ و چوب و استخوان بود‏، با گذشت زمان و استفاده از قدرت انديشه ‏اش توانسته است در شكل ابتدايي و طبيعي وسايل دفاعي خود تغييراتي ايجاد كند.

(www.tv7)

نياز انسان به دفاع و حفاظت‏ در مقابل افراد مهاجم سبب شد تا گروهي از مردان قبايل براي استفاده از ابزار جنگي و مقابله با هجوم دشمنان آمادگي بيش‏تري كسب كنند و با تمرين، در كاربرد انواع سلاح ‏ها، مهارت كافي بدست آورند. بنابراين مردان قوي هر قبيله يا كشوري، در زمينه‏ هايي مثل شمشيرزني، پرتاب تير و كمان و… صاحب مهارت شوند. اين افراد به هنگام تهاجم يا دفاع، جا و مكان معيني داشتند و بخشي از عمليات را به عهده مي‏‏‏‏ گرفتند. از اين‏جا بود كه دولت ‏هاي نظامي خاص به ‏وجود آمد.

از طرف ديگر قدرت‌طلبي رؤساي قبايل سبب شد تا گروهي از افراد جنگ‏جو را در اختيار گرفته و هر چند گاه به همسايگان خود حمله كنند. در اين حمله‏ ها اموال و دارايي، زمين و نواميس قبيله مغلوب به غارت رفته و زندگي‏شان به آتش كشيده مي‏‏شد، عده‏ اي ‏از آنان براي بهره‌كشي به اسارت در مي‏‏ آمدند و عده ‏اي ديگر مجبور به پرداخت باج و خراج مي ‏‏شدند.

پيشرفت وسايل جنگي و خوي تهاجم در برخي جوامع گروه ‏هاي مقابل را وادار به تفكر كرد. آن‌ها ‏‏در اين مورد انديشيدند كه بايد حساب‌شده‌تر با تهاجمات دشمن مقابله كنند. آن‌ها مي‏دانستند كه بايد به طريقي از نزديك‌شدن دشمنان به خانه و سرزمين‌شان جلوگيري كنند. بر این اساس به تدريج و با كسب تجربه‏ هاي جديد شيوه ‏هاي بديع و جديد‏ حفاظتي مانند كندن خندق يا كشيدن ديوار به دور شهر و ساختن برج ‏هاي محكم و ساخت سلاح‏ هاي جديد را طراحي و به‏ وجود مي ‏آوردند. مدافعين و محافظين‏ شهرها در اين فكر بودند كه چگونه از راه دور بدون برخورد مستقيم با مهاجمان و با‏ تلفات كم‌تر نيروهاي خودي دشمنان خود را به وسيله سلاح ‏هاي قوي ‏تر و كارآمد‏تر پراكنده و نابود سازند

سد دفاعي خوارزمشاهيان (موانع حفاظتي)

خوارزم شاهيان هنگام يورش بيگانگان با شكستن سدهايي كه بر روي رودخانه جيحون بسته‌بودند، آب آن‌ها ‏‏را در زمين ‏ها رها مي‏‏‏‏كردند. بدين‌ترتيب زمين‏ هاي آب گرفته مانع پيش روي بيگانگان مي‏‏‏‏شد. اين ويژگي سبب شد كه خوارزم شاهيان براي مدت‏ها استقلال خود را حفظ نمايند.

‏ساخت بناهاي دفاعي در ايران (استحكامات حفاظتي)

سرزمين گسترده ايران باستان كه ايران فعلي بخشي از آن است، به علت وضع جغرافيايي كه ميان دو جلگه آباد بين‌النهرين و پنجاب سند قرار گرفته بود، هم‌چون پلي بوده كه طوايف مهاجم به طرف شرق يا غرب، مجبور بودند كه از آن عبور كنند. زندگي در چنين موقعيت جغرافيايي و محيط ناامن، ايرانيان را وادار نمود تا به‌منظور در امان ماندن از تجاوز متجاوزين خانه‏ هاي مسكوني خود را به ‏صورت دژهاي كوچكي بسازند.

بنابراين به هرگوشه اين سرزمين نگاه كنيد قلعه، برج و بارو، ارگ، كهندژ، دربند، خندق و دروازه و نظاير آن‌ها ‏‏از ناامني محيط زندگي و توجه و تدبير آگاهانه ايرانيان به ملاحظات دفاعي و حفاظتي حكايت دارد. ساخت بناهاي گروهي حصاردار در ايران با طرح ‏ها و نقشه ‏هاي گوناگون، از سه هزار سال پيش شناخته شده است. (سيد جواد حسيني، 1388)

ايجاد پرده دود(اختفا و استتار)

استفاده از پرده دود به‌منظور گمراه‌كردن و فريب دشمن يكي از روش ‏هايي بود كه در جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار گرفت. زماني كه بمب افكن‏ هاي دشمن به فاصله 150 مايلي اهداف مي‏‏‏‏رسيدند، ژنراتورها روشن و به هنگام نزديك‌شدن هواپيما به فاصله 80 مايلي هدف، شروع به دودزدايي مي‏‏‏‏كردند تا آوريل 1931 به هنگام شدت حملات هوايي دشمن در حدود 850 پرده دود از 28 نقطه حياتي محافظت كرد و هيچ كدام از اين نقاط آسيب و زياني نديدند.

ايجاد تأسیسات فريبنده: (فريب حفاظتي)

در روزهاي نخستين جنگ جهاني دوم، بناهاي بدلي معروف به پايگاه k به‌منظور انحراف هواپيماهاي دشمن به كار مي‏‏‏‏رفت، در اوت 1940 انگلستان در حدود صد فرودگاه بدلي و حدود چهارصد هواپيماي فريبنده بر پا داشت تا توجه بمب افكن ‏هاي آلماني را به آن‌ها ‏‏معطوف سازد. بناهاي بدلي در آن زمان، نزديك كارخانه ‏هاي اصلي هواپيماسازي ساخته شد و بمب افكن ‏هاي دشمن به جاي ساختمان اصلي، ساختمان‏ ها‏ي بدلي را بمباران مي‏‏‏‏ كردند.

درس قبل                                                                                              درس بعد

ادامه دارد….

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.