تحلیل ایرانی
بررسی و تحلیل
مرضیه ضیغمی

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

واكاوي زندگي رضا مقدسی، شش سال پس از سفر ابدي‌اش

0

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

واكاوي زندگي رضا مقدسی ، شش سال پس از سفر ابدي‌اش

استاد مرحوم رضا مقدسی
استاد مرحوم رضا مقدسی

1-زندگي كمتر رسانه ایی و فعال فرهنگی در تاريخ انقلاب اسلامی ایران تا اين اندازه با عنوان خبرنگار تراز انقلاب اسلامی عجين شده است. اين دانش‌آموخته خراسانی فضای رسانه ای هرچند تكنيك و دريافت‌هاي و فعالیت های رسانه ای اش را با آموزه‌هاي رسانه و مدیریت رسانه ای غرب قوام داد، اما نمونه‌اي بي‌بديل از درهم‌آميختگي مدیریتی رسانه ای انقلابی و اسلامی است اينكه آنقدر جرات مند و پيشرو در فضای رسانه ای کشور بود كه در نخستین  دهه پس از زندگي‌اش از لقب «قلم مقدس » براي وصفش استفاده ‌شد.

2-ديدگاه و سبك خاص رفتاری رنده یاد رضا مقدسی در زمانه‌اي شكل مي‌گيرد كه موج منورالفکری در فضای رسانه ای ایران اسلامی  به طرز بي‌سابقه‌اي بر رسانه های ایران  سيطره پيدا كرده بود. مقدسی دريافته بود كه ارزش‌هاي مفهومي و محتوای انقلابی، در پيش‌ چشم فعالان رسانه ای ايراني شاید كمتر مورد توجه قرارداشته باشد ، گذشته را شجاعانه با تكرار و اصرار، بر نوشتار و خروجی مطالب و محتوای رسانه ای تحت مدیریتش ارایه کرد و به ذایقه و سلیقه مخاطبان زمان خودش پيوند زد. او دست به هر مضمون يا قصه‌اي كه مي‌زد روايت شخصي خود را که ریشه در انقلاب اسلامی ایران داشت، بازگو مي‌كرد و همواره مشی روایت گری اول ويژه فعالان رسانه تراز انقلاب اسلامی  ايران را در آثارش مراعات می كرد.

3- استاد رضا مقدسی در واقع شکلی متکا مل‌تر و ترکیبی از اینفوگراف‌ها و نیوزگراف‌ها بود که به یکی از چهره های  مورد علاقه اصحاب رسانه و مخاطبان رسانه تبدیل شده بود.  مینی‌مال‌خوان ها مرید رفتارش بودند و او مصداق دیتایی بود کاربران این زمانه در جست وجوی راه‌های کوتاه‌تر برای دسترسی به بیشترین اطلاعات و در جذاب‌ترین فرمت‌ها هستند، صداقت ،صراحت و شفافیت در رفتار و گفتارش از او شخصیتی ساخته بود تا برخی از مخالفانش هم به پذیرش دگرگونی‌های بنیادین وادار سازد. او از چهره های پر مخاطب و علاقمند پر وپا قرص روزنامه‌نگاران داده محور است.که داده های رفتاری و اخلاقی اش دامنه وسیعی در دلهای علاقمندان به رسانه تراز انقلاب ایجاد کرده است .

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

4-اخلاق و انسانیت عناصر ثابت آثار مشخص ومعین مقدسی بودند. او آدم‌هاي هم‌عصر خود را با همه رنج‌ها، غم‌ها، قهرماني‌ها، زيبايي‌ها و تلخي‌هايشان در كالبد رسانه ای ريشه‌دار از اعماق تاريخ انقلاب ايران و متأثر از زيبايي‌شناسي هنر نوين رسانه و ارتباطات به تصوير ‌مي‌كشيد. مقدسی  از جمله رسانه‌ ای های و روابط عمومی  پیشتاز درعرصه اخلاق محوری بود .گشاده رویی و کرامت درر فتار و مهربانی اش شاخص بود هرگز خود را استاد بلا منازعی که فصل الخطاب تجسم و تصور رسانه، فرهنگ ، هنرو ارتباطات ، باشد بیان نکرد  و از دوران تحصیل و کار در یک دهه قبل تر  فاصله نوری نگرفته بود…. مرحوم مقدسی با مقدس مابی متظاهر و دروغین فاصله بسیاری داشت و ظاهر فریبی راکه  نشان از بی  تقوایی است از خود بیرون کرده بود  .فریاد دنیا گریزی را در قبال فاکتورهای چند ده میلیونی قبول نکرده بود و دین و دنیایش را به ارزانی جابجا نکرد . مقدسی از مرید بازی های مرسوم بیزاربود و از تعریف زیادی می رنجید چه برسد به تعریف افرادی که در حلقه عشق و ارادت به خود که اجازه ایحاد ان را نیز نداده بود مبالغه کنند و تیترهای به ظاهر جذاب از او منتشر کنند. حواسش بود که بزرگی کردن یعنی خرج کردن نه از جیب مبارک که از وجود خویش  و او وجودش را داشتو بزرگی کردن را با رفتار و کرامت و مهربانی و تواضع به دیگران می اموخت.  یادمان باشد  بر دل ها  حکومت می کرد نه  بر جان های عده ای  که رزقشان را به واسطه او دریافت کنند و سر سپرده غیر از مسیر ولایت نبود و برای گذران روزگار خویش در پیش هیچ خط و ربطی که معاند نظام و انقلاب و ولایت فقیه بود  بی جهت سر خم نکرد.

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

5-کار و کردار او فقط ارائه محتوای رنگی و به اصلاح طراحان گرافیک ، گرافیکی با جذابیت‌های بصری بالا نبود. کار اوگزارش و روایت محتوای درونی و باطنی او  به بهترین شیوه‌ ممکن کردار در عمل  بود. بررسی و واکاوی رفتار و روش او  بهترین  شیوه‌ی جدید و روایت بهتر ماجرای رفتار معلمانه او و رکن اصلی رفتارو مرام او  بود رفتار و عملکرد او به اقا رضای مقذسی هویت بخشیده بود و ثابت کرد که ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ آﺳﺎنﺗﺮ از ﻫﻮﻳﺖدﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ

6-از ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻴﻖ و ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ این شخصیت رسانه ای روایت ها ی ناب ارایه می شد و ﺟﻮﻫﺮه اصلی ارادت قلبی او به موازین ارزش های الهی و  انقلاب اسلامی ایران در نگاه متفاوتش به رسانه های فعال در آن نسبت به فضای رسانه های  جهان حاضر و  ﻏﺮب  را ﺷﻜﻞ می‌داد. ﻫﻤﺨﻮانی و ﻫﻤﺎهنگی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﻤﻮمی از اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن  را با تراز انقلاب می سنجید و بیان میکرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ بیشتر افرادی که او را می شناختند و به گواه  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق  فعالان رسانه و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران او  ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻏﻴﺮارادی  ﺑﻪ ارزشﻫﺎی معنوی  ﺗﻮﺟﻪ میﻛرﺪ و به دور از هرگونه تزویر و ریا برای انجام تکالیف فردی تلاش میکردارادت ورزیدنش به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام درابراز ارادتش به حضور در ایین های عزاداری و مناسبت های مختلف اشکار بود  .شال سبز ارادتش را با لباس سیاه عزای ال الله، بر تن میکرد و در رفتار و کلام به گونه ای با مردم معاشرت میکرد تا دلی را نشکند و خاطری را نیازارد . داوری در ﻗﺒﺎل داه ها و اطلاعاتش از دیگران ، داﻧﺶ ﻣﻘﺪس و ﺗﻮاﻧﺎیی ﭘﻨﻬﺎنی در اقای مقدسی ایجاد کرده بود که او را از سایر  روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰساخت و  میﺳﺎزد.

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

7-یک وجه مشترک درباره رضا مقدسی که  بر جذابیت های او می افزاید با همه ديدگاه‌ها و نظرها در مورد مقدسی  شبيه يكديگرند. در يادداشت ها و نوشته های چهره های متفاوت با اندیشه های خاص را اگر در ظرف مكان و زمان خودش نگاه كرد … مقدسی رسانه های  ايران ، مقدس ايراني است که او برای صیانت و حقاظت از ارزش ها و میراث معنوی و سرمایه انسانی اندیشمندش از هیچ تلاشی دریغ نکرد. مرحوم مقدسی برای همه اصحاب رسانه قابل احترام است؛ چون اخلاق محور كار كرده است و اين براي اهل فرهنگ  مهم‌ترين و قابل احترام‌ترين ويژگي يك فعال و استاد رسانه و ارتباطات  است هنرمند؛ نویسند ه و فعال فرهنگی و رسانه ای که خود را بهترین هستی نمی دانست  و الباقی را دزد و بی دین .و ضد انقلاب  و خیانت کار ،خطاب نمی کرد .و هزار بار نگاه از بالا به پایین را در رفتار و کردار و بی اخلاقی های اخلاق محور از زعم خود به نمایش نگذاشت  .در تصورش ؛ تنها خود را تراز انقلابی و مسلمانی نمی دانست و هرگز در کمترین کردار و گفتاری برتری جویی رابه مخاطب القا نکرد .توانسته بود معنای انقلابی بودن را درک کند و هرگز با دیگران در سنجش و قیاس و بیان نکند. اندیشمندی بود که با خواندن کتاب ها ی بیشتر خود را مجتهد در فرهنگ و هنر و رسانه نمی دانست و همگان بغیر از خود را از خدا برگشتگان نمی پنداشت به ظاهر انسان ها، باطن انها را قضاوت نمیکرد ….. در تفکیک به تفکیک رسیده بود و سر سپرده خام و کورکورانه اجدادی مکاتب و نحله های روشنفکران زمانه ارادت ورزی نمی کرد  و ریشه افکار ناسالم   را درلوای ظاهری اراسته نمی پوشاند … تمام اخلاص و تقوای خود را در لباس های نامنظم و چرک آلوده ی که در عرف مردم نیز ناپسند است  به نمایش نگذاشت.

مقدسی؛ مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

8- باتعاریف دروغین عده ای خود را  مظهر پاکی و نجابت نمی دانست  و الباقی را کافر و ملحد و هزار البته ضد دین و نظام و آقا و رهبری ….از  رفتارهای مذبذانه و مزدورانه  فراری بود  قید خیلی از چیزها را زده بود .عشق و محبت ؛ گوهرهای گرانمایه ای هستند که قابل خرید و فروش با متاع دنیایی نیستند و باید در وجود و نهاد هر انسانی نهادینه شده باشد و این یعنی همان رزقی که خیلی ها از داشتنش بی بهره اند و معنای لذت بردن از این نعمت را درک نمی کنند هر چند در عالی ترین از پست ها و مقام های دنیایی  و میزها قرار دارند و سرمایه دنیایی عظیمی دارند اما در سرمایه محبت و معنویت از فقیرترین انسان های هم عصر خود  هستند ؛درست بر عکس زنده یاد رضا مقدسی که نشاط و انرژی بی نهایتش  نشان از رضایت و تسلیم  او بود. البلا للولا و بیماری چه قدر زود پیرش کرده بود… این داروهای خاص. این درمان دردآور و چه قدر زود یادمان می رود که مرگ در چند قدمی ما هم نزدیکتر ایستاده است و هیچ کدام از انسانها نمی دانند تا چه زمان می توانند راه بروند بخندند و شادی کنند یا حتی اشک  بریزند و گریه کنند و تا چه زمان می توانند برای رفتن در مجلس عزای معصومین علیهم‌السلام حضور یابند و افسوس و دریغ که هیچ یک از لحظه های بودن مان را با ثانیه های نبودنمان پیوند نمی‌زنیم تا قدر لحظه ها و ارزش زمان شفاف تر شود و از گذر عمر بهره مند ..استاد رضا مقدسی همواره نماد روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی است و خواهد ماند چرا که هرگز خود را میزان سنجش و شاخص تراز انقلابی گری ندانست و هیچ گاه خود  را بر دیگران ارجح ندانست و ممیزه ای برای خود برنشمرد و میزان و ملاک رفتار خود را برای دیگران به رخ نکشید و عاشقانه زیست و ساده و خالصانه برای انقلاب اسلامی در قامت  سربازی ولایت پذیر در رفتار و گفتار خود ادای دین کرد .یادش و نامش همواره در تاریخ ایران اسلامی به نیکی ماندگار خواهد ماند.

 

مقدسی ؛مقبول منورالفکرها و معیار انقلابی های رسانه و ارتباطات

مهدی توکلیان/کارشناس رسانه و عکاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.